Quyết định của UBND tỉnh công bố quy trình nội bộ, liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải tỉnh Tuyên Quang

Thứ Bảy, 8/1/2022 - 14:01 Đã xem: 421

Ngày 07/01/2021, Chủ tịch UBND tỉnh đã ký ban hành Quyết định số 05/QĐ-UBND công bố quy trình nội bộ, liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải tỉnh Tuyên Quang

Công bố kèm theo Quyết định này 130 quy trình nội bộ, liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải tỉnh Tuyên Quang

​​​​​​​
 

File đính kèm: Kích chuột để tài về
Xem tin theo ngày:   / /