Các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Sở Giao thông vận tải Tuyên quang tổ chức thành công Đại hội chi bộ, nhiệm kỳ 2022 – 2025

Thứ Ba, 23/8/2022 - 07:28 Đã xem: 366

Thực hiện quy định của Điều lệ Đảng, từ ngày 12/8 đến 19/8/2022, các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Sở Giao thông vận tải đã tổ chức thành công Đại hội Chi bộ, nhiệm kỳ 2022-2025. Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, là nguồn sức mạnh để tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước và thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội đã đề ra.

Đảng bộ Sở Giao thông vận tải Tuyên Quang gồm 06 Chi bộ trực thuộc với tổng số 91 đảng viên.Để tổ chức tốt Đại hội các chi bộ trực thuộc, ngày 25/3/2022 Đảng uỷ Sở Giao thông vận tải đã ban hành kế hoạch số 361-KH/ĐU ngày 25/3/2022 về tổ chức Đại hội chi bộ trực thuộc, nhiệm kỳ 2022 - 2025; Văn bản số 413-KL/ĐU ngày 28/7/2022 của Đảng uỷ Sở thông báo kết luận Họp Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo Sở. Trên cơ sở sự chuẩn bị đầy đủ của các chi bộ theo kế hoạch của Đảng ủy đã ban hành, Ban Thường vụ Đảng ủy đã phê duyệt thời gian, văn kiện, đề án nhân sự, chương trình tổ chức Đại hội các Chi bộ, nhiệm kỳ 2022 - 2025. Tại Đại hội các chi bộ trực thuộc đều có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Lãnh đạo Sở dự và chỉ đạo Đại hội.

Theo kế hoạch chung của Đảng bộSở Giao thông vận tải, đại hội các chi bộ thực hiện 02 nội dung chính: (1) Tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022; xác định phương hướng, mục tiêu, giải pháp thực hiện nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022-2025. (2) Bầu Ban chấp hành chi bộ, Bí thư, Phó Bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025.

Đồng chí Nguyễn Việt Lâm – Uỷ viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Sở phát biểu chỉ đạo tại Đại hội chi bộ Văn phòng

Công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội các Chi bộ được chuẩn bị chu đáo, tiết kiệm; thực hiện theo phương châm kế thừa, ổn định, đổi mới, sáng tạo và phát triển; đề cao trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức Đảng, trước hết là người đứng đầu cấp uỷ. Chủ động làm tốt công tác tuyên truyền, quán triệt các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp uỷ cấp trên về tổ chức Đại hội các chi bộ trực thuộc Đảng bộ, qua đó tiếp tục phát huy dân chủ, trí tuệ của cán bộ, đảng viên; nêu cao tinh thần trách nhiệm, giữ vững kỷ cương, tăng cường đoàn kết, đảm bảo thực hiện đúng các quy định, quy trình, tiến độ thời gian Đại hội.

Đại hội chi bộ Văn phòng nhiệm kỳ 2022 – 2025

Nội dung báo cáo chính trị trình đại hội đã bám sát nghị quyết, chức năng, nhiệm vụ của từng chi bộ, đánh giá trung thực, khách quan tình hình và kết quả thực hiện nghị quyết đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022, nhất là những nhiệm vụ đột phá, đổi mới; công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực; những ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan, đồng thời, rút ra những bài học kinh nghiệm để lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện trong nhiệm kỳ mới đạt hiệu quả cao hơn.

Các đồng chí trong Ban thường vụ Đảng uỷ, Lãnh đạo Sở tặng hoa Đại hội chi bộ Văn phòng

Báo cáo kiểm điểm của các cấp ủy đã đánh giá cụ thể việc thực hiện quy chế làm việc, trách nhiệm nêu gương và nghiêm túc nhìn nhận một cách thẳng thắn cả về ưu điểm, khuyết điểm, chỉ rõ nguyên nhân đối với những yếu kém, khuyết điểm; xác định rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân, đồng thời đề ra kế hoạch, biện pháp sửa chữa, khắc phục trong nhiệm kỳ tới.

Đồng chí Lưu Việt Anh – Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Giám đốc Sở tặng hoa Đại hội chi bộ Đoạn Quản lý và Sửa chữa đường bộ

Nhiệm kỳ 2020-2022, các Chi bộ trong toàn Đảng bộ Sở Giao thông vận tải đã lãnh đạo cán bộ, đảng viên trong Chi bộ thực hiện tốt nhiệm vụ theo Điều lệ Đảng quy định và nhiệm vụ được Đảng uỷ Sở GTVT giao. Kết quả đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022 đã đề ra.

Đồng chí Trần Văn Sang – Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ, Phó Giám đốc Sở tặng hoa Đại hội chi bộ Trung tâm Dạy nghề - Sát hạch lái xe

Đại hội các chi bộ đã dành nhiều thời gian cho đại biểu thảo luận đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện với tinh thần thẳng thắn, trách nhiệm. Các ý kiến thảo luận tập trung vào công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng và xây dựng các đoàn thể; công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban chấp hành chi bộ, đồng thời đề xuất bổ sung những giải pháp, bài học kinh nghiệm cho nhiệm kỳ mới.

Đồng chí Trần Văn Sang – Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ, Phó Giám đốc Sở tặng hoa Đại hội chi bộ Bến xe khách

Công tác chuẩn bị nhân sự đại hội được các cấp ủy chi bộ quan tâm chỉ đạo thực hiện chặt chẽ, đúng quy trình hướng dẫn của cấp trên, coi trọng chất lượng, đồng thời chú trọng phát hiện, giới thiệu tham gia cấp ủy và bầu chức danh bí thư, phó bí thư chi bộ là cán bộ chủ chốt, có khả năng lãnh đạo, có uy tín, tâm huyết, trách nhiệm, được cán bộ, đảng viên và người lao động tín nhiệm.

Đồng chí Đỗ Văn Lai – Uỷ viên BCH Đảng bộ, Phó Giám đốc Sở tặng hoa Đại hội chi bộ Thanh tra, nhiệm kỳ 2022 – 2025

Với tinh thần trách nhiệm cao, các chi bộ đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình Đại hội đề ra. Đại hội các chi bộ cũng thống nhất lựa chọn, bầu ra Ban chấp hành chi bộ, nhiệm kỳ 2022-2025, bầu Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ là những đồng chí có đủ tiêu chuẩn, phẩm chất và năng lực; thông qua Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025 với phương hướng, nhiệm vụ và các chỉ tiêu cụ thểđể thực hiện.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hoài – Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ tặng hoa Đại hội chi bộ Trung tâm Đăng kiểm PTGTVT

Đại hội các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Sở Giao thông vận tải đã được tổ chức thành công tốt đẹp với quyết tâm nỗ lực phát huy thành tích, đoàn kết, thống nhất, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chuyên môn, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025.

Một số hình ảnh tại Đại hội:

Đại hội chi bộ Văn phòng

Công đoàn bộ phận chúc mừng Đại hội chi bộ Văn phòng

Ban chấp hành chi bộ Văn phòng khoá VIII, nhiệm kỳ 2022 – 2025

Các đại biểu bầu Ban chấp hành chi bộ Thanh tra, nhiệm kỳ 2022 – 2025

Đại biểu Đại hội chi bộ Thanh tra

Ban chấp hành chi bộ Đoạn Quản lý và sửa chữa đường bộ khoá VIII,

 nhiệm kỳ 2022 – 2025

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hoài – Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ chúc mừng Bí thư, Phó bí thư chi bộ Trung tâm Đăng kiểm PTGTVT, nhiệm kỳ 2022 – 2025

Đại biểu Đại hội chi bộ Trung tâm Dạy nghề - Sát hạch lái xe

Đồng chí Trần Văn Sang – Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ, Phó Giám đốc Sở chúc mừng Bí thư, Phó Bí thư chi bộ Bến xe khách, nhiệm kỳ 2022 - 2025

Lê Trung Dũng

 

CÁC TIN ĐÃ ĐĂNG

Tổng số: 56 | Trang: 1 trên tổng số 6 trang  
Xem tin theo ngày:   / /