Quyết định số 10/2022/QĐ-UBND ngày 26/4/2022 của UBND tỉnh

Thứ Sáu, 29/4/2022 - 14:19 Đã xem: 304

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải tỉnh Tuyên Quang

File đính kèm: Kích chuột để tài về
Xem tin theo ngày:   / /