Thông báo công khai danh sách công chức đủ điều kiện nâng bậc lương thường xuyên và công nhận hết thời gian tập sự

Thứ Ba, 7/2/2023 - 09:59 Đã xem: 202

Thông báo công khai danh sách công chức đủ điều kiện nâng bậc lương thường xuyên và công nhận hết thời gian tập sự

File đính kèm: Kích chuột để tài về
Xem tin theo ngày:   / /