ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI LẦN THỨ II NHIỆM KỲ 2023 - 2028

Thứ Tư, 22/3/2023 - 08:50 Đã xem: 4540

Thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW, ngày 17/01/2022 của Ban Bí thư về lãnh đạo đại hội Công đoàn các cấp và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2023 - 2028. Hòa chung trong không khí phấn khởi của đoàn viên, công nhân viên chức và những người lao động trong cả nước đang thi đua sôi nổi lập thành tích chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ XIII Công đoàn Việt Nam. Sau một thời gian chuẩn bị khẩn trương, nghiêm túc, được sự nhất trí của Đảng ủy Sở GTVT, Ban Thường vụ Công đoàn Viên chức tỉnh, sáng ngày 21/3/2023, Tại Trung tâm hội nghị tỉnh Tuyên Quang, Công đoàn Cơ Sở Sở Giao thông vận tải đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ II, nhiệm kỳ 2023 – 2028. Đại hội vinh dự được các đồng chí: Nguyễn Việt Lâm, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở GTVT; Võ Công Thành, Uỷ viên Ban Thường vụ Liên đoàn lao động tỉnh, Ủy viên BCH Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh tham dự và chỉ đạo đại hội; đại biểu đại diện Công đoàn cấp trên, các đồng chí lãnh đạo Sở, Ủy viên BTV, Ủy viên BCH Đảng bộ, và 59 đại biểu thay mặt cho 220 đoàn viên công đoàn tham dự đại hội đại biểu công đoàn Cơ sở Sở Giao thông vận tải khoá II, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Đại hội đại biểu Công đoàn cơ sở Sở GTVT lần thứ II diễn ra trong không khí các công đoàn cơ sở đang tập trung nỗ lực triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội của các cấp ủy Đảng, nhiệm kỳ 2020- 2025, thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Công đoàn Viên chức tỉnh lần thứ VI, Đại hội Công đoàn tỉnh Tuyên Quang lần thứ XVI, tiến tới Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII.

Với tinh thần “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”, Đại hội  đã tập trung thảo luận đánh giá đúng khách quan, toàn diện kết quả đạt được, những hạn chế trong nhiệm kỳ qua, rút ra những bài học kinh nghiệm, đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, các giải pháp để lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác Công đoàn nhiệm kỳ 2023 - 2028; thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội Công đoàn Viên chức tỉnh lần thứ VI và dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Đồng chí Nguyễn Việt Lâm, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở GTVT đã đánh giá cao sự cố gắng, nỗ lực của Công đoàn cơ sở Sở GTVT, không ngừng phát triển về tổ chức và đội ngũ cán bộ, đoàn viên; đổi mới nội dung và phương pháp hoạt động; khắc phục những khó khăn, thách thức phấn đấu thực hiện tốt những nhiệm vụ do Đại hội Công đoàn cơ sở Sở GTVT lần thứ I đề ra; vận động đoàn viên phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan; quan tâm làm tốt vai trò đại diện, bảo vệ lợi ích hợp pháp chính đáng của đội ngũ công chức, người lao động. Đồng chí cũng đã chỉ đạo Công đoàn cơ sở phải xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện trong thời gian tới, ngoài việc phát huy những thành tích đã đạt được, chăm lo đời sống, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của các đoàn viên công đoàn, các đoàn viên cần phải tích cực học tập, không ngừng ngân cao trình độ chuyên môn, bản lĩnh chính trị, với tinh thần quyết tâm “làm hết việc, không làm hết giờ” để thực hiện các nhiệm vụ được giao đảm bảo chặt chẽ, đúng các quy định. Đồng chí cũng nhấn mạnh công đoàn cơ sở cần tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua gắn với thực hiện các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, nhất là khâu đột phá về “phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, đô thị động lực và công nghệ thông tin” theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII.

Đại diện cho Công đoàn viên chức tỉnh, đồng chí Võ Công Thành, Uỷ viên Ban Thường vụ Liên đoàn lao động tỉnh, Ủy viên BCH Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh đã đánh giá cao các hoạt động cua công đoàn cơ sở Sở Giao thông vận tải, thường xuyên đổi mới, tổ chức các hoạt động nhằm thu hút đông đảo đoàn viên tham gia hưởng ứng gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển giao thông vận tải trên địa bàn tỉnh làm động lực phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng.

Đại hội đã dân chủ lựa chọn 11 đồng chí đủ tiêu chuẩn vào Ban Chấp hành; 03 đồng chí vào Ban Thường vụ Công đoàn cơ sở Sở GTVT khoá II, trong đó  đồng chí Đỗ Văn Lai, Uỷ viên Ban thường vụ Đảng uỷ, Phó Giám đốc Sở giữ chức vụ Chủ tịch; đồng chí Phan Thị Tuyết, Phó chánh Văn phòng Sở giữ chức vụ Phó chủ tịch; đồng chí Lê Đình Hoàn, Phó chánh Thanh tra Sở giữ chức vụ Thường trực Công đoàn Cơ sở; bầu Ủy ban kiểm tra Công đoàn cơ sở gồm 03 đồng chí; Bầu Đại biểu đi dự Đại hội CĐVC tỉnh lần thứ VI gồm 03 đồng chí: Đ/c Đỗ Văn Lai, đ/c Phan Thị Tuyết, đ/c Lê Đình Hoàn, 01 đại biểu dự khuyết: Đ/c Nguyễn Xuân Nguyên.

Đại hội cũng đã thông qua Nghị quyết Đại hội Công đoàn cơ sở Sở Giao thông Vận tải lần thứ II, nhiệm kỳ 2023 - 2028 với phương hướng nhiệm vụ, mục tổng quát: “Xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ trong tình hình mới, là cơ sở chính trị - xã hội của Đảng, Nhà nước; làm tốt vai trò cầu nối, giữ mối liên hệ mật thiết giữa Đảng, Nhà nước với giai cấp công nhân, người lao động; góp phần xây dựng giai cấp công nhân hiện đại, lớn mạnh, là lực lượng tiên phong trong thực hiện nhiệm vụ phát triển nhanh và bền vững đất nước”. Thông quá các chỉ tiêu của nhiệm kỳ, chỉ tiêu hàng năm. Đăng ký thực hiện khâu đột phá với nhiệm vụ: “Đổi mới phương thức hoạt động của công đoàn, trọng tâm là chuyển đổi số, xây dựng công đoàn số, đoàn viên số”.

Bế mạc, Đại hội đã kêu gọi toàn thể đoàn viên Công đoàn cơ sở Sở GTVT phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang của giai cấp công nhân, ra sức thi đua lao động, công tác, học tập, nêu cao tinh thần đoàn kết nhất trí, năng động và sáng tạo, vượt qua khó khăn, thách thức, quyết tâm thực hiện thắng lợi các Nghị quyết của Đảng, Nghị quyết Đại hội đã thông qua, xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn vững mạnh, đưa phong trào Công đoàn tiến lên một bước mới, góp phần vào sự nghiệp phát triển giao thông vận tải tỉnh Tuyên Quang đáp ứng mục tiêu giao thông "thuận lợi, an toàn và kết nối nhanh", đồng thời góp phần xứng đáng vào sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá và chuyển đổi số của Tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Việt Lâm, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở và đồng chí Đỗ Văn Lai, Uỷ viên Ban TVĐU, Phó Giám đốc Sở, Chủ tịch Công đoàn Cơ sở Sở GTVT Khoá II, nhiệm kỳ 2023 -2028 tặng hoa cho các đồng chí trong BCH Công đoàn cơ sở Khoá I thôi không tái cử

CÁC TIN ĐÃ ĐĂNG

Tổng số: 56 | Trang: 1 trên tổng số 6 trang  
Xem tin theo ngày:   / /