Ngày 17/01/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 10/2020/NĐ-CP quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô; có hiệu lực thi hành từ ngày 01/4/2020 (thay thế Nghị định số 86/2014/NĐ-CP ngày 10/9/2014 của Chính phủ).

Thứ Sáu, 7/2/2020 - 09:10 Đã xem: 304

Phổ biến, quán triệt về Nghị định số 10/2020/NĐ-CP của Chính phủ, quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô

     Ngày 17/01/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 10/2020/NĐ-CP quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô; có hiệu lực thi hành từ ngày 01/4/2020 (thay thế Nghị định số 86/2014/NĐ-CP ngày 10/9/2014 của Chính phủ).

File đính kèm: Kích chuột để tài về
Xem tin theo ngày:   / /