Đại hội Đảng bộ Sở Giao thông Vận tải Tuyên Quang lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025

Thứ Bảy, 23/5/2020 - 17:14 Đã xem: 1088

Sáng ngày 20/5/2020, Tại Phòng họp tầng 2, Trung tâm hội nghị tỉnh, Đại hội Đảng bộ Sở Giao thông Vận tải Tuyên Quang lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025 đã diễn ra thành công tốt đẹp. Đại hội là sự kiện chính trị quan trọng của ngành Giao thông vận tải tỉnh Tuyên Quang và là đại hội được Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh lựa chọn thực hiện thí điểm chủ trương bầu trực tiếp Bí thư Đảng ủy tại Đại hội.

Các đồng chí trong Ban Thường vụ và Ban Chấp hành Đảng bộ Khóa III, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đón tiếp đoán các vị đại biểu

Đại hội có sự tham dự của Đồng chí Nguyễn Xuân Chiến Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh; các đồng chí trong Ban thường vụ đảng ủy, Ban chấp hành và các Ban, Văn phòng Đảng ủy  Khối các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh; đồng chí Nguyễn Việt Lâm -  Bí thư Đảng ủy- Giám đốc Sở và các đồng chí Phó giám đốc Sở Giao thông vận tải cùng toàn thể 74 Đảng viên Đảng bộ Sở Giao thông vận tải.

Toàn cảnh Đại hội Đảng bộ Sở Giao thông Vận tải Tuyên Quang lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025

Với chủ đề Đại hội: Chủ động, sáng tạo, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, đưa ngành Giao thông vận tải phát triển nhanh, toàn diện, phát huy tính tiên phong trong lĩnh vực đột phá của tỉnh. Đại hội có nhiệm vụ: Tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ III và xác định mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện nhiệm kỳ 2020-2025; thảo luận, đóng góp ý kiến vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh lần thứ XII; bầu Ban chấp hành Đảng bộ Sở GTVT khóa IV và bầu đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh lần thứ XII.

Đồng chí Nguyễn Việt Lâm - Bí thư Đảng ủy Khóa III, Giám đốc Sở Giao thông vận tải thay mặt Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội

Đồng chí Nguyễn Việt Lâm - Bí thư Đảng ủy Khóa III, Giám Đốc Sở GTVT

thay mặt Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội

Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ đã nêu bật kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ III.  Cụ thể, trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ Sở Giao thông vận tải Tuyên Quang đã chủ động, tích cực triển khai đầy đủ, kịp thời các chỉ đạo của Trung ương Đảng, Chính phủ, Bộ Giao thông vận tải, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh, quán triệt đến từng cán bộ đảng viên, công chức, viên chức và người lao động để thực hiện thắng lợi nghị quyết Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ XVI về phát triển giao thông vận tải. Đánh giá tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và rút ra bài học kinh nghiệm trong nhiệm kỳ 2015 - 2020; Đưa ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yêu của nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tại đại hội, các đại biểu đã tham luận thảo luận, đóng góp ý kiến vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh lần thứ XII.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hoài, Ủy biên Ban Thường vụ Đảng ủy Khóa III, Trưởng phòng QLVTPT và NL tham luận tại Đại hội

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hoài - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khóa III, Trưởng Phòng QLVTPT&NL tham luận tại Đại Hội

Đồng Chí Nguyễn Tiến Đạt – UV BCH Đảng bộ khóa III, trưởng phòng QLKCHTGT tham luận tại Đại hội

Đồng chí Phan Xuân Hoàng - UV Ban chấp hành Đảng bộ khóa III, trưởng phòng QLCLCTGT tham luận tại Đại hội

Đồng Chí Phan Xuân Hoàng – UV BCH Đảng bộ khóa III, trưởng phòng QLCLCTGT tham luận tại Đại hội

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Nguyễn Xuân Chiến, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh đã đánh giá cao kết quả thực hiện nhiệm vụ của Đảng bộ Sở và ngành Giao thông vận tải đạt được trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, góp phần phát triển hệ thống giao thông vận tải nói riêng và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng của tỉnh nói chung. Đồng thời, Đồng chí đề nghị trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ Sở Giao thông vận tải tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt và bám sát các nhiệm vụ trọng tâm, phát triển ngành giao thông vận tải là một trong những lĩnh vực đột phá của tỉnh trong thời gian tới.

Đồng chí Nguyễn Xuân Chiến Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh tặng hoa chúc mừng Đại hội

Với tinh thần tập trung, dân chủ, Đại hội Đảng bộ Sở Giao thông vận tải đã bầu 14 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ. Thực hiện chủ trương bầu Bí thư trực tiếp tại Đại hội, Đồng chí Nguyễn Việt Lâm - Giám đốc Sở Giao thông vận tải Tuyên Quang nhận được sự tín nhiệm và nhất trí của 100% các đảng viên dự Đại hội bầu giữ chức vụ Bí Thư Đảng ủy Sở Giao thông vận Tuyên Quang lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ban chấp hành Đảng bộ Sở đã bầu Ban Thường vụ gồm 03 đồng chí: Đồng chí Lưu Việt Anh - Phó Giám đốc Sở, Đồng chí Trần Văn Sang - Phó Giám đốc Sở và Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hoài - Trưởng phòng Quản lý vận tải phương tiện và Người lái; trong đó Đồng chí Lưu Việt Anh Phó Giám đốc Sở giữ chức vụ Phó bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy.

Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Khóa IV

Đại hội tiến hành bỏ phiếu Bầu cử Ban Chấp hành Đảng bộ Khóa IV

Các Đồng chí Trong Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Giao thông vận tải khóa IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đại hội tiếp tục bầu  đồng chí Nguyễn Việt Lâm – Bí thư Đảng ủy Khóa IV, Giám đốc Sở Giao thông vận tải là Đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ Khối Các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 – 20205; Đồng chí Lưu Việt Anh – Phó Bí thư Đảng ủy Khóa IV, Phó Giám đốc Sở là Đại biểu dự khuyết dự Đại hội cấp trên.

Đồng chí Nguyễn Việt Lâm – Bí Thư Đảng ủy khóa IV, Giám đốc Sở GTVT và Đồng chí Lưu Việt Anh Phó Bí thư Đảng ủy khóa IV, Phó Giám đốc Sở ra mắt đại hội với tư cách Đại biểu và đại biểu dự khuyết tham dự Đại hội Đảng bộ cấp trênĐồng chí Nguyễn Việt Lâm  Bí Thư Đảng ủy khóa IV, Giám đốc Sở GTVT và Đồng chí Lưu Việt Anh Phó Bí thư Đảng ủy khóa IV, Phó Giám đốc Sở ra mắt đại hội với tư cách Đại biểu và đại biểu dự khuyết tham dự Đại hội Đảng bộ cấp trên

Đồng chí Hoàng Hồng Thái - Ủy viên Ban kiểm tra Đảng ủy Khóa IV; Phó chánh Văn phòng Sở thay mặt đoàn thư ký thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội

Đặc biệt, Đại hội cũng thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở Giao thông vận tải Tuyên Quang lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025, trong đó xã định rõ các mục tiêu cụ thể cho nhiệm kỳ 2020 – 2025 với phương châm hành động “Đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, quyết liệt, bứt phá, hiệu quả”.

Đại hội Đảng bộ Sở Giao thông vận tải tỉnh Tuyên Quang lần thứ IV kêu gọi toàn Đảng bộ giữ vững đoàn kết, phát huy dân chủ, kỷ luật kỷ cương; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của  Đảng; lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh.

Xem tin theo ngày:   / /