Tuyên truyền, phổ biến các quy định mới của pháp luật trong kinh doanh vận tải bằng xe ô tô

Thứ Sáu, 10/7/2020 - 07:53 Đã xem: 599

Tuyên truyền, phổ biến các quy định mới của pháp luật trong kinh doanh vận tải bằng xe ô tô

Ngày 9/7, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Sở GTVT phối hợp với Vụ Vận tải (Bộ GTVT) tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến các quy định mới của pháp luật trong kinh doanh vận tải  bằng xe ô tô. Tham dự có đại diện lãnh đạo Hiệp hội DN tỉnh, các Hội DN huyện, TP; Hiệp hội vận tải ô tô tỉnh; các DN, HTX kinh doanh vận tải và cơ quan, đơn vị quản lý vận tải…

Các đại biểu tham dự hội nghị

 Đại diện Vụ Vận tải (Bộ GTVT) phổ biến các quy định mới của pháp luật trong kinh doanh vận tải bằng xe ô tô

Tại hội nghị, các đại biểu đã được đại diện Vụ Vận tải (Bộ GTVT) giới thiệu các nội dung của Nghị định số 10/2020 /NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 17/01/2020 quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô; Thông tư số 12/2020/TT-BGTVT của Bộ GTVT quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ; Nghị định số 100/2019NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt, có hiệu lực từ ngày 1-1-2020, thay thế Nghị định số 46/2016/NĐ-CP với nhiều điểm mới…

Nêu rõ, theo yêu cầu của Chính phủ, chịu trách nhiệm triển khai Nghị định 10/2020 trước tiên là Bộ trưởng, Thủ tưởng cơ quan ngang bộ và Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các cá nhân và doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực này.

Trong đó năm 2020 này, việc phổ biến các quy định của Nghị định mới cần được các cơ quan đơn vị của Bộ GTVT sớm triển khai rộng rãi, kịp thời để đảm bảo thông tin kịp thời để có thể thực hiện thành công Nghị định 10/2020 của Chính phủ. Do vậy, rất cần các ngành, các cấp cùng thông tin tuyên truyền và thực hiện nghiêm hoạt động này, nhất là đối với vận tải hành khách đường bộ, qua đó tạo môi trường kinh doanh lành mạnh trong lĩnh vực vận tải.

Hiệp hội vận tải ô tô tỉnh, TP có trách nhiệm tổ chức phổ biến, quán triệt các nội dung văn bản trên đến toàn bộ các thành viên; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của thành viên Hiệp hội trong việc chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô…

                                                                                                                                                     Nguồn: Hiệp hôi DNTQ

Xem tin theo ngày:   / /