Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Sơn Dương lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020-2025

Chủ nhật, 26/7/2020 - 14:58 Đã xem: 68

Sáng nay 25-7, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Sơn Dương lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020-2025 chính thức khai mạc. Đồng chí Nguyễn Hồng Thắng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy dự và chỉ đạo Đại hội.

11h15: Kết thúc chương trình làm việc buổi sáng

 

11h00: Đại hội tiếp tục thảo luận

Đại biểu Dương Văn Hòa, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện tham luận về giải pháp đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, rèn luyện đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên. Đại biểu cho rằng, các cấp ủy, tổ chức đảng cần có sự phối hợp và lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ các biện pháp tuyên truyền giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên bằng nhiều hình thức, phương pháp cả trực tiếp, gián tiếp, cả nơi làm việc, học tập và nơi cư trú, từ sinh hoạt thường kỳ của chi bộ, tổ chức đảng đến những sinh hoạt, hoạt động chuyên môn của cơ quan, đơn vị và phong trào của các đoàn thể chính trị - xã hội.

Đại biểu Ma Kim Thu, Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin huyện tham luận về giải pháp đẩy mạnh phát triển du lịch để trở thành ngành kinh tế quan trọng của huyện. Đại biểu nêu, các tiềm năng, thế mạnh về du lịch của huyện vẫn chưa được khai thác có hiệu quả. Sản phẩm du lịch còn nghèo, chưa thực sự đặc sắc, kém sức cạnh tranh. Huyện cần có giải pháp đổi mới nhận thức, tư duy về phát triển du lịch, trong đó tập trung tuyên truyền, nâng cao ý thức người dân, doanh nghiệp, cộng đồng trong ứng xử văn minh, thân thiện với khách du lịch. Bên cạnh đó cần có chính sách ưu đãi về đất đai, thuế, tín dụng để huy động nguồn lực đầu tư tại các khu, điểm du lịch; đầu tư hạ tầng giao thông, phát triển các sản phẩm du lịch.

10h40: Phát biểu chỉ đạo của lãnh đạo Tỉnh ủy

Đồng chí Nguyễn Hồng Thắng
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Đồng chí Nguyễn Hồng Thắng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhiệt liệt biểu dương những nỗ lực, cố gắng và chúc mừng thành tựu mà Đảng bộ và nhân dân các dân tộc huyện đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí đề nghị Đại hội tập trung thảo luận các giải pháp thực hiện mục tiêu cao nhất là xây dựng Sơn Dương trở thành huyện phát triển nhanh, bền vững.

Đại hội cần thảo luận kỹ lưỡng về các giải pháp phát triển nông, lâm nghiệp, thủy sản theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung gắn với chế biến và tiêu thụ; khai thác hiệu quả tiềm năng để du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng của huyện; xây dựng hạ tầng đô thị, đưa thị trấn Sơn Dương đạt tiêu chí đô thị loại IV và xã Sơn Nam lên đô thị loại V trước năm 2025. Đồng thời kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng, an ninh; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Đại biểu cần tích cực góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Thắng tặng hoa chúc mừng Đại hội.

10h25: Đại hội thảo luận

Đại biểu Phạm Thị Nhị Bình, Phó Chủ tịch UBND huyện tham luận về cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Đại biểu cho rằng cần tăng cường vai trò lãnh đạo của cấp ủy đảng, người đứng đầu các cơ quan hành chính trong cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư. Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, xã, thị trấn cần xác định phương châm “khó khăn của doanh nghiệp, của người dân là khó khăn của huyện, của xã, của thị trấn” để đồng hành, kịp thời chia sẻ và tháo gỡ vì mục tiêu dân giàu thì huyện mạnh.

 

9h45: Dự thảo Chương trình hành động của BCH Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đồng chí Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Phạm Văn Lương trình bày Dự thảo Chương trình hành động của BCH Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Dự thảo nêu rõ các giải pháp tập trung lãnh đạo thực hiện 3 khâu đột phá, 4 nhiệm vụ trọng tâm, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế. Về phát triển kinh tế - xã hội, dự thảo đề ra 10 giải pháp. Về đảm bảo quốc phòng - an ninh đề ra 4 giải pháp. Về xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội đề ra 8 giải pháp.

9h00: Báo cáo kiểm điểm BCH Đảng bộ huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2015 - 2020; Báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý vào dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Trong nhiệm kỳ qua, BCH Đảng bộ huyện đã thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, giữ vững đoàn kết, thống nhất. Đảng bộ đã kịp thời ban hành các chương trình, kế hoạch và nghị quyết chuyên đề thực hiện hiệu quả nghị quyết đại hội đảng các cấp. Bên cạnh đó, chú trọng đổi mới phương thức lãnh đạo, có nhiều sáng tạo, linh hoạt trong lãnh đạo, tổ chức thực hiện những việc khó, việc phát sinh.

Báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia vào dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng; dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII nêu rõ, BCH Đảng bộ huyện đã tổ chức 2 hội nghị lấy ý kiến với 6.796 lượt ý kiến tham gia. Hầu hết các ý kiến đều nhất trí với dự thảo văn kiện và cho tằng các văn kiện đã được chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng, khoa học. Kết cấu báo cáo chính trị có sự đổi mới, nội dung trong khá đầy đủ, bao quát, các chủ trương, mục tiêu, nhiệm vụ rõ ràng.

8h15: Báo cáo chính trị

Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Huyền, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy trình bày Báo cáo chính trị.

Báo cáo chính trị Đại hội khẳng định, 5 năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong huyện tiếp tục phát huy truyền thống quê hương cách mạng, đoàn kết, năng động vận dụng phù hợp các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, của tỉnh; lãnh đạo toàn diện, tập trung thực hiện ba nhiệm vụ trọng tâm về công nghiệp, nông, lâm nghiệp, dịch vụ du lịch; phát huy nội lực thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XX, hoàn thành mục tiêu xây dựng Sơn Dương trở thành huyện phát triển khá của tỉnh. 12/14 chỉ tiêu chủ yếu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XX đã hoàn thành, nhiều chỉ tiêu vượt mục tiêu đã đề ra ở mức cao.

Kinh tế của huyện duy trì tốc độ tăng trưởng khá. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng hướng; kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội từng bước được cải thiện và nâng cao. Chất lượng, diện mạo đô thị, nông thôn ngày càng đổi mới. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn hằng năm đều đạt và vượt dự toán được giao. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ. Công tác phổ cập giáo dục các bậc học được duy trì và nâng cao chất lượng gắn với xây dựng trường chuẩn quốc gia. Bản sắc văn hóa truyền thống các dân tộc được bảo tồn và phát huy. An sinh xã hội được bảo đảm. Công tác giảm nghèo thu được nhiều kết quả, đời sống nhân dân được cải thiện. Quốc phòng - an ninh được tăng cường và giữ vững. Trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Công tác xây dựng Đảng có nhiều chuyển biến tích cực trên cả ba mặt chính trị, tư tưởng và tổ chức. Phương thức lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ được đổi mới.

Phương thức lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ được đổi mới. Năng lực chỉ đạo, điều hành và quản lý của chính quyền các cấp có nhiều tiến bộ, hiệu lực, hiệu quả được nâng lên. Hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội có nhiều đổi mới.

Đại biểu dự Đại hội.

Với phương châm “Đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đổi mới, phát triển”, đại hội đề ra mục tiêu tổng quát là: Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, phát huy dân chủ và sức mạnh đoàn kết dân tộc. Thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế, chuyển dịch cơ cấu hợp lý. Phát triển kinh tế đi đôi với phát triển toàn diện, đồng bộ các lĩnh vực văn hóa, xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; bảo đảm quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập kinh tế quốc tế.

Đại hội đề ra một số mục tiêu cụ thể: Giá trị sản xuất công nghiệp tính theo giá so sánh năm 2010 đạt 12.460 tỷ đồng; giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản tính theo giá so sánh năm 2010 đạt 2.780 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người đạt 62 triệu đồng/người/năm; thu hút 930.000 lượt khách du lịch; thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn đạt 270 tỷ đồng...

Đại hội đề ra 3 khâu đột phá trong nhiệm kỳ là: cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đẩy mạnh thu hút các dự án đầu tư; huy động các nguồn lực phát triển hạ tầng giao thông, đô thị và các khu, cụm công nghiệp; xây dựng thị trấn Sơn Dương đạt đô thị loại IV, xây dựng xã Sơn Nam đạt đô thị loại V năm 2025; khai thác tiềm năng, đẩy mạnh phát triển du lịch để trở thành ngành kinh tế quan trọng của huyện.

8h00: Khai mạc Đại hội

Dự đại hội có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Nguyễn Văn Sơn, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Tiến Thắng, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; Tạ Đức Tuyên, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Phùng Tiến Quân, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy; Nguyễn Hưng Vượng, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh. Dự đại hội có lãnh đạo, chuyên viên các ban đảng, Văn phòng Tỉnh ủy; lãnh đạo các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; các Mẹ Việt Nam Anh hùng, cán bộ tiền khởi nghĩa, các đồng chí nguyên là lãnh đạo chủ chốt của huyện qua các thời kỳ và 194 đại biểu tiêu biểu cho trên 9.700 đảng viên trong toàn đảng bộ.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và đại biểu dự Đại hội.  Ảnh: Thanh Phúc

Đại hội nhằm tổng kết, đánh giá những kết quả đạt được, chỉ ra những hạn chế, yếu kém, nguyên nhân và rút ra bài học kinh nghiệm sâu sắc sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XX. Từ đó, xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp của Đảng bộ trong nhiệm kỳ 2020-2025; lựa chọn các khâu đột phá, các nhiệm vụ trọng tâm để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện.

7h30: Chương trình nghệ thuật chào mừng

                                                                                                                                                                    Theo: BTQ

Xem tin theo ngày:   / /