Sở Giao thông vận tải Tuyên Quang nhận Cờ Thi đua xuất sắc của Bộ Giao thông vận tải

Thứ Sáu, 11/9/2020 - 07:27 Đã xem: 141

Ngày 4/8, Bộ GTVT có Công văn số 7600/BGTVT-TCCB về việc lấy ý kiến xét khen thưởng đối với danh hiệu Cờ Thi đua của Chính phủ, Cờ Thi đua của Bộ và các hình thức khen thưởng cấp Nhà nước. Theo đó, kết quả sau khi lấy ý kiến, Sở Giao thông vận tải Tuyên Quang là 1 trong 03 Sở GTVT trên cả nước nhận được cờ thi đua xuất sắc của Bộ Giao thông vận tải.

      Thực hiện Công văn số 139/BTĐKT-VI ngày 20/01/2020 của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương về nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng đối với các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng cấp Nhà nước (gồm: Huân chương; Huy chương; danh hiệu vinh dự Nhà nước; Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước; Cờ thi đua của Chính phủ, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Chiến sĩ thi đua toàn quốc) trước khi xét khen thưởng cần công khai các tập thể, cá nhân được đề nghị khen thưởng trên các phương tiện truyền thông và báo cáo kết quả xử lý thông tin với Hội đồng Thi đua - Khen thưởng của Bộ.

Căn cứ vào kết quả, thành tích của các đơn vị thuộc Bộ; Bộ Giao thông vận tải đã xét, đăng tải công khai Danh sách tập thể, cá nhân được lấy ý kiến xét khen thưởng trên trang thông tin điện tử của Bộ và các hình thức khác nhau trong thời gian 01 tháng.

Sau khi lấy ý kiến tham gia, ngày 08/9/2020 Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải đã có Quyết định số 1746/QĐ-BGTVT tặng cờ thi đua xuất sắc của Bộ Giao thông vận tải cho các tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong Phong trào xây dựng và phát triển giao thông vận tải địa phương năm 2019, trong đó về các Sở Giao thông vận tải có 03 Sở bao gồm: Sở Giao thông vận tải Hà Nôi, Sở Giao thông vận tải Tuyên Quang và Sở Giao thông vận tải Đà Nẵng.

 Bộ GTVT sẽ tổ chức biểu dương và trao cờ thi đua xuất sắc cho Sở Giao thông vận tải Tuyên Quang và các đơn vị tại Đại hội thi đua yêu nước ngành giao thông vận tải Việt Nam sẽ diễn ra vào ngày 19/10/2020 tại Thủ  đô Hà Nội.

CÁC TIN ĐÃ ĐĂNG

Tổng số: 23 | Trang: 1 trên tổng số 3 trang  
Xem tin theo ngày:   / /