Chỉ thị số 39/CT-TTg ngày 07/10/2020 của Thủ tướng chính phủ đẩy mạnh tiến đọ triển khai và tăng cường sử dụng dịch vụ thu phí đường bộ theo hình thức không dừng

Thứ Hai, 23/11/2020 - 08:09 Đã xem: 47

Chỉ thị số 39/CT-TTg ngày 07/10/2020 của Thủ tướng chính phủ đẩy mạnh tiến đọ triển khai và tăng cường sử dụng dịch vụ thu phí đường bộ theo hình thức không dừng

Chỉ thị số 39/CT-TTg ngày 07/10/2020 của Thủ tướng chính phủ đẩy mạnh tiến đọ triển khai và tăng cường sử dụng dịch vụ thu phí đường bộ theo hình thức không dừng

File đính kèm: Kích chuột để tài về
Xem tin theo ngày:   / /