Quyết định số 852/QĐ-SGTVT ngày 25/11/2020 của Sở Giao thông vận tải, ban hành quy chế đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của Sở Giao thông vận tải tỉnh Tuyên Quang

Thứ Tư, 25/11/2020 - 10:47 Đã xem: 61

Quyết định số 852/QĐ-SGTVT ngày 25/11/2020 của Sở Giao thông vận tải, ban hành quy chế đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của Sở Giao thông vận tải tỉnh Tuyên Quang

File đính kèm: Kích chuột để tài về
Xem tin theo ngày:   / /