Biểu đồ tuyến vận tải khách cố định bằng xe ô tô trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
Thứ Ba, ngày 15 tháng 11 năm 2016 - 14:53

+ Công văn số 1941/SGTVT-VTPL&NL ngày 26/12/2016 của Sở Giao thông Vận tải tỉnh Tuyên Quang về việc thông báo sắp xếp, điều chuyển các tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh bằng xe ô tô ttại các bến xe Hà Nội  Xem trực tuyến

Xem thêm Thông báo số 635/TB-SGTVT ngày 22/12/2016 của Sở Giao thông Vận tải Hà Nội về việc thông báo chủ trương sắp xếp, điều chuyển luồng tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô trên địa bàn Thành phố Hà Nội - Xem trực tuyến


 

+ Quyết định số 609/QĐ-SGTVT ngày 6/10/2016 của Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Tuyên Quang về việc công bố Biểu đồ tuyến vận tải khách cố định bằng xe ô tô trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang  Xem trực tuyến

+ Thông báo số 356/TB-SGTVT ngày 13/10/2016 của Sở Giao thông Vận tải tỉnh Tuyên Quang về việc công bố  Biểu đồ tuyến vận tải khách cố định bằng xe ô tô trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang  Xem trực tuyến

+ Quyết định số 764/QĐ-SGTVT ngày 3/11/2016 của Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Tuyên Quang về việc công bố đột xuất Biểu đồ tuyến vận tải khách cố định bằng xe ô tô trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang  Xem trực tuyến

+ Biểu đồ tuyến vận tải khách cố định bằng xe ô tô trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang  Xem trực tuyến

 


File đính kèm: Xem trực tuyến


Lượt xem: 3288 views

Xem tin theo ngày: