Ban Thường vụ Đảng uỷ Sở Giao thông vận tải đã tổ chức Hội nghị công tác xây dựng Đảng.
Thứ Năm, ngày 16 tháng 8 năm 2018 - 10:24
Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII ; sơ kết công tác xây dựng đảng 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ những tháng cuối năm 2018.

 1. Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

Dự và chỉ đạo Hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Việt Lâm - Bí thư Đảng ủy, Quyền Giám đốc Sở; Nguyễn Thiện Tuyên - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở, Lưu Việt Anh - UVBCH Đảng bộ, Phó Giám đốc Sở. Dự Hội nghị có các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ Sở, UBKT Đảng ủy; Bí thư, Phó Bí thư các Chi bộ; Trưởng, phó các phòng, đơn vị; Thường trực Công đoàn cơ sở; Bí thư Chi đoàn thanh niên; đảng viên toàn thể Đảng bộ và toàn thể quần chúng làm việc trong khuôn viên của Sở GTVT.

 

Toàn cảnh Hội nghị 

 

Tại Hội nghị các đại biểu đã nghe đồng chí Nguyễn Việt Lâm - Bí thư Đảng ủy, Quyền Giám đốc Sở quán triệt, phổ biến những nội dung cơ bản, cốt lõi của Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ;  đồng chí Nguyễn Thiện Tuyên, Uỷ viên BTV, Phó Giám đốc Sở quán triệt, phổ biến: Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21/5/2018  thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21/5/2018  về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp; đồng chí Lưu Việt Anh - UVBCH Đảng bộ, Phó Giám đốc Sở phổ biến, quán triệt Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018  về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; dự thảo các Kế hoạch của Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Giao thông vận tải thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (khóa XII): Nghị quyết số 26, 27, 28 Hội nghị Trung ương 7 (khóa XII) là các Nghị quyết đề cập đến nhiều vấn đề lớn, quan trọng, vừa cấp bách, vừa lâu dài, có tác động to lớn đến đời sống, tâm tư của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân.

 

Đồng chí Nguyễn Việt Lâm - Bí Thư Đảng ủy, Q. Giám đốc Sở dự và phát biểu tại Hội nghị

 

Kết thúc Hội nghị, Đảng ủy Sở yêu cầu cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc tập trung lãnh đạo tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền các Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII đến cán bộ, đảng viên và quần chúng; căn cứ nội dung kế hoạch của Ban Chấp hành Đảng bộ Sở xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (khóa XII) đảm bảo phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, phân công trách nhiệm rõ ràng, cụ thể; nỗ lực và quyết định hành động góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

2. Hội nghị sơ kết công tác xây dựng đảng 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ những tháng cuối năm 2018 và công tác thi đua khen thưởng.

Dự và chỉ đạo Hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Việt Lâm - Bí thư Đảng ủy, Quyền Giám đốc Sở; Nguyễn Thiện Tuyên - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở, Lưu Việt Anh - UVBCH Đảng bộ, Phó Giám đốc Sở. Dự Hội nghị có các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ Sở, UBKT Đảng ủy; Bí thư, Phó Bí thư các Chi bộ; Trưởng, phó các phòng, đơn vị; Thường trực Công đoàn cơ sở; Bí thư Chi đoàn thanh niên; đảng viên toàn thể Đảng bộ.

Đồng chí Nguyễn Thiện Tuyên - UVBTV Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở triển khai báo cáo sơ kết công tác xây dựng đảng 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ những tháng cuối năm 2018.

Đồng chí Nguyễn Thiện Tuyên - UVBTV Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở triển khai báo cáo xây dựng đảng 

Đồng chí Lưu Việt Anh - UVBCH Đảng bộ, Phó Giám đốc Sở tuyên bố Quyết định số 624/QĐ-BGTVT ngày 29/3/2018 của Bộ Giao thông vận tải về việc tặng bằng khen

Một số hình hảnh:

Đồng chí Lưu Việt Anh - UVBCH Đảng bộ, Phó Giám đốc Sở triển khai Quyết định của Bộ GTVT

Đồng chí Nguyễn Việt Lâm - Bí thư Đảng ủy, Quyền Giám đốc trao bằng khen cho các cá nhân 

Kết thúc hội nghị đồng chí Nguyễn Việt Lâm - Bí thư Đảng ủy, Quyền Giám đốc Sở, có ý kiến những tháng đầu năm, mặc dù tiếp tục còn nhiều khó khăn, xong nhờ có sự đoàn kết thống nhất, tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo Sở và toàn thể cán bộ, đảng viên, công nhân viên - lao động đã xây dựng đầy đủ Chương trình, kế hoạch công tác; chủ động tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ công tác của ngành. Tuy nhiên cũng còn một số tồn tại, hạn chế đã được Hội nghị thảo luận kỹ từng nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế đó và coi đây là những bài học sẽ kịp thời được khắc phục ngay trong những tháng cuối năm 2018.

 

Văn phòng Sở

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Lượt xem: 766 views

Xem tin theo ngày: