Thông báo biểu trưng (logo) của các doanh nghiệp vận tải hành khách bằng xe taxi
Thứ Ba, ngày 14 tháng 8 năm 2018 - 16:51
Thông báo số 95/TB-SGTVT ngày 13/8/2018 của Sở Giao thông vận tải Tuyên Quang thông báo về việc biểu trưng (logo) của các doanh nghiệp vận tải hành khách bằng xe taxi.

 Mời bấm "Xem trực tuyến" 


File đính kèm: Xem trực tuyến


Lượt xem: 252 views

Xem tin theo ngày: