Đồng chí Giám đốc Sở kiểm tra tiến độ thi công các công trình do Sở GTVT làm chủ đầu tư trên tuyến đường ĐT.185 và ĐT.188

Chủ nhật, 6/6/2021 - 17:12 Đã xem: 835

Để đảm bảo tiến độ thi công xây dựng các công trình do Sở Giao thông vận tải làm chủ đầu tư, vào ngày 03/6/2021, đồng chí Nguyễn Việt Lâm, Tỉnh Uỷ viên, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Sở đã kiểm tra thực tế hiện trường thi công 02 công trình: Cải tạo, nâng cấp tuyến ĐT.188 đoạn Km48+00 ÷ Km86+300, huyện Chiêm Hóa, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang và Sửa chữa nền, mặt đường tuyến ĐT.185 đoạn từ Km236+500 – Km248+510 (Phúc Yên - Khau Cau) huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang.

Đồng chí Giám đốc Sở và các đồng chí trong đoàn kiểm tra hiện trường thi công trên tuyến đường ĐT.188, huyện Chiêm Hoá

Cùng đi kiểm tra, có đại diện Ban quản lý dự án các công trình giao thông tỉnh, Phòng Quản lý chất lượng công trình giao thông và Ban quản lý bảo trì đường bộ.

Đoàn kiểm tra làm việc với các nhà thầu thi công, tư vấn giám sát công trình: Cải tạo, nâng cấp tuyến ĐT.188 đoạn Km48+00 ÷ Km86+300, huyện Chiêm Hóa, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang

Đồng chí Giám đốc Sở chỉ đạo và làm việc tại công trường Sửa chữa nền, mặt đường tuyến ĐT.185 đoạn từ Km236+500 – Km248+510 (Phúc Yên – Khau Cau) huyện Lâm Bình

Tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án Cải tạo, nâng cấp tuyến ĐT.188 đoạn Km48+00 ÷ Km86+300, huyện Chiêm Hóa, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang và Sửa chữa nền, mặt đường tuyến ĐT.185 đoạn từ Km236+500 – Km248+510 (Phúc Yên – Khau Cau) huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang, đảm bảo theo đúng kế hoạch, là chỉ đạo của Đồng chí Giám đốc Sở với các nhà thầu và Ban QLDA. Theo đó, đồng chí yêu cầu các nhà thầu thi công tập trung máy móc, nhân công, vật liệu, có kế hoạch và vạch ra tiến độ cụ thể hàng tháng làm căn cứ để triển khai thực hiện, đồng thời cam kết với chủ đầu tư về thời gian hoàn thành các công việc theo tiến độ thi công; đơn vị tư vấn giám phải nâng cao trách nhiệm, thay mặt chủ đầu tư để đôn đốc nhà thầu thi công đúng tiến độ và đảm bảo chất lượng, an toàn và hiệu quả công trình; Ban quản lý dự án phối hợp chặt chẽ, thường xuyên với nhà thầu thi công và tư vấn giám sát giải quyết triệt để những vướng mắc của nhà thầu, đồng thời, tranh thủ thời tiết thuận lợi, đôn đốc các đơn vị đẩy nhanh tiến độ thi công tuyến đường, phấn đấu hoàn thành dự án theo đúng tiến độ đề ra./.

Xem tin theo ngày:   / /