DANH BẠ DOANH NGHIỆP
THÔNG TIN VỀ CÁC DN TRỰC THUỘC SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TUYÊN QUANG


Nhập cụm từ tìm kiếm:
Chọn lĩnh vực:

Công ty TNHH Một Thành viên quản lý công trình giao thông

Lĩnh vực hoạt động: Xây dựng công trình

Địa chỉ: Số 423, Đường 17/8 thành phố Tuyên Quang

Điện thoại: ĐT: 0273 823 453 - Email: ctgt.tq@gmail.com

Thông tin thêm: Là đơn vị đi đầu trong lĩnh vực xây dựng, thi công các công trình giao thông, trong những năm qua, Công ty đã....


Tổng số: 1 | Trang: 1 trên tổng số 1 trang  
Nếu doanh nghiệp nào thay đổi thông tin mà chưa được hệ thống cập nhật, vui lòng gửi thông tin về địa chỉ email: sogiaothong@tuyenquang.gov.vn để được đăng tải kịp thời.

BBT WEBSITE SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH TUYÊN QUANG