Số - ký hiệu: 06/2016/QĐ-UBND Ngày ban hành: 31/05/2016
Thể loại văn bản: Quyết định Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Tuyên Quang
Lĩnh vực: Giao thông
Trích yếu: V/v Xếp loại đường bộ trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2016 để xác định cước vận tải đường bộ
File văn bản: Xem trực tuyến
File văn bản: Tải về