Thông xe kỹ thuật cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn (đoạn Bắc Giang - Chi Lăng)

Thông xe kỹ thuật cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn (đoạn Bắc Giang - Chi Lăng)

Thứ 2, 30/9/2019


Kiểm tra tiến độ thi công và xử lý kỹ thuật cầu Tình Húc, thành phố Tuyên Quang

Kiểm tra tiến độ thi công và xử lý kỹ thuật cầu Tình Húc, thành phố Tuyên Quang

Thứ 6, 27/9/2019


Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh giám sát tại Sở Giao thông - Vận tải và Ban An toàn giao thông tỉnh

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh giám sát tại Sở Giao thông - Vận tải và Ban An toàn giao thông tỉnh

Thứ 5, 19/9/2019


Công bố các quyết định về công tác cán bộ đối với đồng chí Trần Văn Sang

Công bố Quyết định đồng chí Trần Văn Sang, Trưởng phòng Pháp chế - An toàn giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở GTVT

Thứ 2, 16/9/2019


Hàng nghìn người đi bộ kêu gọi “Đội mũ bảo hiểm cho trẻ em"

Hàng nghìn người đi bộ kêu gọi “Đội mũ bảo hiểm cho trẻ em"

Thứ 4, 11/9/2019


Sơ kết công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông

Sơ kết công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông

Thứ 4, 28/8/2019


Thư của Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể gửi cán bộ, CNVC-LĐ ngành GTVT

Thư của Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể gửi cán bộ, CNVC-LĐ ngành GTVT

Thứ 4, 28/8/2019


Thứ trưởng Nguyễn Văn Công dâng hương tưởng niệm tại Khu di tích Ngành GTVT tại Tuyên Quang

Thứ trưởng Nguyễn Văn Công dâng hương tưởng niệm tại Khu di tích Ngành GTVT tại Tuyên Quang

Thứ 2, 26/8/2019


Khánh thành nhà văn hóa thôn Tân Quang do Bộ GTVT và Tổng cục ĐBVN tài trợ

Khánh thành nhà văn hóa thôn Tân Quang do Bộ GTVT và Tổng cục ĐBVN tài trợ

Thứ 2, 26/8/2019


Nâng cao năng lực của ngành Giao thông vận tải trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư

Nâng cao năng lực của ngành Giao thông vận tải trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư

Thứ 5, 22/8/2019Tổng số: 46 | Trang: 1 trên tổng số 5 trang