Thanh tra Sở

 

 Chánh Thanh tra: NGUYỄN NGỌC HUÂN

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Công việc chính được giao: Lãnh đạo điều hành mọi hoạt động công tác kiểm soát tải trọng xe, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo,... của Thanh tra giao thông vận tải

- Điện thoại: 027. 3922988

- Email: nnhuangtvt@tuyenquang.gov.vn

 

 

Phó Chánh Thanh tra: PHAN THỊ TUYẾT

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Công việc chính được giao: Lãnh đạo điều hành mọi hoạt động công tác kế toán, tài vụ của Thanh tra giao thông vận tải

- Điện thoại: 027. 3922988

- Email: pttuyetgtvt@tuyenquang.gov.vn