Phòng Quản lý chất lượng công trình giao thông

Trưởng phòng: PHAN XUÂN HOÀNG

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ

- Trình độ LLCT: Cao cấp

- Công việc chính được giao: Lãnh đạo điều hành mọi hoạt động của phòng

- Điện thoại: 027.3825551

- Email: pxhoanggtvt@tuyenquang.gov.vn

 

Phó Trưởng phòng: HOÀNG THỊ TỐ HƯỜNG

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Công việc chính được giao: Công tác thẩm định của đầu tư xây dựng công trình.

- Điện thoại: 0207.3825551

- Email: hthuonggtvt@tuyenquang.gov.vn