Album: Khánh thành Tượng đài "Bác Hồ với nhân dân các dân tộc tỉnh Tuyên Quang"