Lĩnh vực  
Cơ quan BH  
Trích yếu  
Năm BH  
Thể loại  

home Tìm thấy 10 văn bản
STTSố-KHThể loạiTrích yếuNgày BH
1 739/SGTVT-VTPT&NL Công văn Hướng dẫn hoạt động vận tải hàng hóa trong thời kỳ dịch bệnh Covid-19 03/06/2021
2 377/QĐ-UBND Quyết định về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng Bến xe khách Tuyên Quang 09/11/2019
3 2840/UBND-ATGT Công văn về việc thực hiện phân luồng tổ chức giao thông để phục vụ thi công sửa chữa cầu Nông Tiến, Km211+925, QL.37, thành phố Tuyên Quang 04/10/2019
4 25/NQ-HĐND Nghị Quyết về Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Dự án cải tạo, nâng cấp tuyến ĐT.188 đoạn Km48+00 - Km86+300, huyện Chiêm Hóa, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang 01/08/2019
5 24/NQ-HĐND Nghị Quyết Phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án sửa chữa nền, mặt đường và công trình trên tuyến đường ĐT.186 đoạn Km 0+00 ÷ Km 58+900, thuộc địa phận huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang 01/08/2019
6 279/QĐ-SGTVT Quyết định Ủy quyền công tác kiểm tra nghiệm thu các công trình giao thông 29/05/2019
7 1613/QĐ-UBND Quyết định Công bố danh mục TTHC thực hiện tiếp nhận và trả kết quả tại bộ phận 1 cửa; Danh mục TTHC tiếp nhận trực tuyến trên Cổng dịch vụ công của tỉnh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở Giao thông Vận tải tỉnh Tuyên Quang 28/12/2018
8 168/TB-SGTVT Thông báo V/v Công ty Cổ phần Vận tải ô tô Tuyên Quang đăng ký thành công khai thác tuyến VTHK liên tỉnh (Na Hang - Niệm Nghĩa) 21/12/2018
9 06/2016/QĐ-UBND Quyết định V/v Xếp loại đường bộ trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2016 để xác định cước vận tải đường bộ 31/05/2016
10 311/UBND - GT Công văn V/v Tăng cường kiểm tra, kiểm soát và xử lý xe dù, bến cóc trong hoạt động vận tải hành khách bằng xe ô tô 18/01/2016