Danh mục các cơ sở đào tạo và trung tâm sát hạch lái xe đủ điều kiện hoạt động

Thủ tục:

Danh mục các cơ sở đào tạo và trung tâm sát hạch lái xe đủ điều kiện hoạt động

Lĩnh vực Đào tạo và Sát hạch lái xe
Trình tự thực hiện

Bước 1: ...
Bước 2: ...
Bước 3: ...

Cách thức thực hiện Trực tiếp tại Sở Giao thông Vận tải tỉnh Tuyên Quang (Đường 17/8, TP Tuyên Quang)
Thành phần, số lượng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ:
- Bản đăng ký ............. (bản gốc, theo mẫu).
- Bản sao hợp lệ .................
- ...........
b) Số lượng hồ sơ:    01(bộ)

Thời hạn giải quyết 15 ngày
Đối tượng thực hiện Các tổ chức, cá nhân .......
Cơ quan thực hiện Sở Giao thông Vận tải tỉnh Tuyên Quang
Kết quả thực hiện Giấy phép
Lệ phí Không
Mẫu đơn, mẫu tờ khai

Xem và tải về ở phần Mẫu đơn, Tờ khai

Yêu cầu

Không

Cơ sở pháp lý

Xem chi tiết ở phần các Cơ sở pháp lý thực hiện thủ tục hành chính