Công bố đưa bến xe hàng vào khai thác

Thủ tục:

Công bố đưa bến xe hàng vào khai thác

Lĩnh vực Đường bộ
Trình tự thực hiện

a) Nộp hồ sơ TTHC:
Đơn vị kinh doanh bến xe hàng gửi hồ sơ đề nghị công bố đưa bến xe hàng vào khai thác đến Sở Giao thông vận tải tại địa phương nơi có bến xe hàng được đề nghị công bố.
b) Giải quyết TTHC:
- Sở Giao thông vận tải tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định, Sở Giao thông vận tải thông báo trực tiếp hoặc bằng văn bản những nội dung cần sửa đổi, bổ sung đến đơn vị kinh doanh bến xe hàng trong thời gian tối đa không quá 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ.
- Chậm nhất trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị công bố đúng theo quy định, Sở Giao thông vận tải tổ chức kiểm tra, lập biên bản kiểm tra theo các tiêu chí quy định tại khoản 1 Điều 57 Thông tư số 63/2014/TT-BGTVT và ra quyết định công bố đưa bến xe hàng vào khai thác.
- Trường hợp bến xe không đáp ứng các tiêu chí yêu cầu kỹ thuật bến xe hàng thì cơ quan kiểm tra phải ghi rõ nội dung không đáp ứng và thông báo bằng văn bản với đơn vị khai thác bến xe hàng trong thời gian tối đa không quá 02 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc việc kiểm tra.

Cách thức thực hiện Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu chính.
Thành phần, số lượng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ:
- Giấy đề nghị công bố đưa bến xe hàng vào khai thác theo mẫu;
- Sơ đồ mặt bằng tổng thể bến xe hàng.
- Biên bản nghiệm thu các tiêu chí theo yêu cầu kỹ thuật bến xe hàng theo quy định.
- Văn bản chấp thuận đấu nối đường ra vào bến xe hàng của cơ quan có thẩm quyền.
b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Thời hạn giải quyết Chậm nhất trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị công bố đúng theo quy định, Sở Giao thông vận tải tổ chức kiểm tra, lập biên bản kiểm tra và ra quyết định công bố đưa bến xe hàng vào khai thác.
Đối tượng thực hiện Tổ chức
Cơ quan thực hiện a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông vận tải;
b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không có;
c) Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giao thông vận tải;
d) Cơ quan phối hợp: Sở Giao thông vận tải nơi mang biển số đăng ký của phương tiện.
Kết quả thực hiện Quyết định công bố.
Lệ phí Không
Mẫu đơn, mẫu tờ khai

Giấy đề nghị công bố đưa bến xe hàng vào khai thác

Yêu cầu
 Bến xe hàng  phải đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật sau:

 

TT
Tiêu chí
Đơn vị tính
Yêu cầu
1
Tổng diện tích (tối thiểu)
m2
2.000
2
Diện tích kho hàng kín tối thiểu
m2
Theo yêu cầu
3
Trang thiết bị bốc, xếp bằng cơ giới
 
4
Diện tích đỗ xe (tối thiểu)
m2
800
5
Văn phòng làm việc và các công trình phụ trợ (tối thiểu)
 
2 – 4 % Tổng diện tích bến
6
Đường xe ra, vào
 
Riêng biệt hoặc chung
7
Hệ thống thoát nước
 
Có hệ thống tiêu thoát nước bảo đảm không ứ đọng nước
8
Hệ thống cứu hoả
 
Theo quy định của cơ quan phòng cháy, chữa cháy
Cơ sở pháp lý

- Luật Giao thông đường bộ năm 2008;

- Thông tư số 63/2014/TT-BGTVT ngày 07/11/2014 của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ.