Đổi Giấy phép lái xe quân sự do Bộ Quốc phòng cấp

Thủ tục:

Đổi Giấy phép lái xe quân sự do Bộ Quốc phòng cấp

Lĩnh vực Đường bộ
Trình tự thực hiện

a) Nộp hồ sơ TTHC:
Người có Giấy phép lái xe nộp hồ sơ đề nghị đổi Giấy phép lái xe tại Sở Giao thông vận tải Tuyên Quang.
b) Giải quyết TTHC:
- Sở Giao thông vận tải Tuyên Quang tiếp nhận hồ sơ, thẩm định hồ sơ, cấp đổi Giấy phép lái xe và cắt góc Giấy phép lái xe quân sự do Bộ Quốc phòng cấp; trả hồ sơ đổi Giấy phép lái xe cho người có Giấy phép lái xe.
- Khi đến nộp hồ sơ, người lái xe được cơ quan cấp giấy phép lái xe chụp ảnh.

Cách thức thực hiện Nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở Giao thông vận Tuyên Quang.
Thành phần, số lượng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ:
- Đơn đề nghị đổi Giấy phép lái xe theo mẫu;
- Quyết định ra quân trong thời hạn không quá 06 tháng tính từ ngày Thủ trưởng cấp trung đoàn trở lên ký (bản sao kèm bản chính để đối chiếu);
- Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ sở y tế có thẩm quyền cấp theo quy định trừ trường hợp đổi giấy phép A1, A2, A3;
- Giấy phép lái xe quân sự còn thời hạn sử dụng (bản chính);
- Giấy chứng minh nhân dân còn thời hạn (bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu).
b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Thời hạn giải quyết Không quá 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.
Đối tượng thực hiện Cá nhân
Cơ quan thực hiện a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông vận tải Tuyên Quang;
b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không có;
c) Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giao thông vận tải Tuyên Quang;
d) Cơ quan phối hợp: Không có.
Kết quả thực hiện Giấy phép lái xe
Lệ phí Lệ phí cấp GPLX: 135.000 đồng/1lần cấp đối với giấy phép lái xe bằng vật liệu PET.
Mẫu đơn, mẫu tờ khai

Đơn đề nghị đổi Giấy phép lái xe.

Yêu cầu

- Người có giấy phép lái xe quân sự còn thời hạn sử dụng khi ra quân (phục viên, xuất ngũ, chuyển ngành, thôi việc, nghỉ hưu...);
- Quyết định ra quân trong thời hạn không quá 06 tháng tính từ ngày Thủ trưởng cấp trung đoàn trở lên ký;
- Khi đến đổi phải xuất trình quyết định ra quân, giấy chứng minh nhân dân còn thời hạn để đối chiếu.

Cơ sở pháp lý

- Luật Giao thông đường bộ năm 2008;

-  Thông tư số 58/2015/TT-BGTVT ngày 20/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ;

- Thông tư số 76/2004/TT-BTC ngày 29/7/2004 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực giao thông đường bộ;

- Thông tư số 73/2012/TT-BTC ngày 14/5/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 76/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực giao thông đường bộ;