Đổi, cấp lại Chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ cho người điều khiển xe máy chuyên dùng

Thủ tục:

Đổi, cấp lại Chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ cho người điều khiển xe máy chuyên dùng

Lĩnh vực Đường bộ
Trình tự thực hiện

a) Nộp hồ sơ TTHC:
Cá nhân nộp hồ sơ tại cơ sở đào tạo đã cấp chứng chỉ hoặc Sở Giao thông vận tải (nếu cơ sở đào tạo đã cấp chứng chỉ không còn hoạt động).
b) Giải quyết TTHC:
- Cơ sở đào tạo hoặc Sở Giao thông vận tải tiếp nhận hồ sơ và cấp chứng chỉ cho người có nhu cầu.

Cách thức thực hiện Nộp hồ sơ trực tiếp tại cơ sở đào tạo hoặc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Tuyên Quang (Đường 17/8, TP Tuyên Quang)
Thành phần, số lượng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ:
- Đơn đề nghị đổi, cấp lại chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ;
- Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu (bản photocopy);
- 03 ảnh mầu cỡ 2 x3, chụp không quá 6 tháng, kiểu chứng minh nhân dân.
b) Số lượng hồ sơ:    01(bộ)

Thời hạn giải quyết 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.
Đối tượng thực hiện cá nhân
Cơ quan thực hiện a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cơ sở đào tạo cấp lần đầu hoặc Sở Giao thông vận tải;
b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Sở Giao thông vận tải;
c) Cơ quan trực tiếp thực hiện: Cơ sở đào tạo cấp chứng chỉ lần đầu/Sở Giao thông vận tải;
d) Cơ quan phối hợp: Không có.
Kết quả thực hiện - Chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ.
Lệ phí 30.000đ/lần cấp
Mẫu đơn, mẫu tờ khai

Đơn đề nghị đổi, cấp lại chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ.

Yêu cầu

Không

Cơ sở pháp lý

- Luật Giao thông đường bộ năm 2008;

- Thông tư số 06/2011/TT - BGTVT ngày 07/03/2011 của Bộ GTVT quy định về bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ cho người điều khiển xe máy chuyên dùng tham gia giao thông đường bộ;

- Thông tư số 72/2011/TTLT-BTC-BTVT ngày 27/5/2011 liên tịch giữa Bộ Tài chính và Bộ GTVT hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính đào tạo lái xe cơ giới đường bộ.