Đổi giấy phép lái xe do ngành Công an cấp

Thủ tục:

Đổi giấy phép lái xe do ngành Công an cấp

Lĩnh vực Đường bộ
Trình tự thực hiện

a) Nộp hồ sơ TTHC:
Người có Giấy phép lái xe nộp hồ sơ đề nghị đổi GPLX do ngành Công an cấp tại Sở Giao thông vận tải Tuyên Quang.
b) Giải quyết TTHC:
- Sở Giao thông vận tải Tuyên Quang tiếp nhận hồ sơ, thẩm định hồ sơ, cấp đổi Giấy phép lái xe và cắt góc Giấy phép lái xe do ngành công an cấp; trả hồ sơ đổi Giấy phép lái xe cho người có Giấy phép lái xe.
- Khi đến nộp hồ sơ, người đổi giấy phép lái xe được cơ quan cấp giấy phép lái xe chụp ảnh.

Cách thức thực hiện Nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở Giao thông vận tải Tuyên Quang.
Thành phần, số lượng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ:
- Hồ sơ đổi Giấy phép lái xe mô tô do ngành công an cấp trước ngày 01/8/1995 bị hỏng:
+ Đơn đề nghị đổi Giấy phép lái xe theo mẫu;
+ Bản sao kèm theo bản gốc để đối chiếu: Giấy phép lái xe, giấy chứng minh nhân dân còn hạn sử dụng;
+ Hồ sơ gốc (nếu có).
- Hồ sơ đổi Giấy phép lái xe do ngành Công an cấp từ ngày 01/8/1995:
+ Đơn đề nghị đổi Giấy phép lái xe theo mẫu;
+ Quyết định ra khỏi ngành (hoặc nghỉ hưu) của cấp có thẩm quyền , giấy chứng minh nhân dân còn thời hạn sử dụng (bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu);
+ Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ sở y tế có thẩm quyền cấp theo quy định trừ trường hợp đổi giấy lái xe hạng A1, A2, A3;
+ Giấy phép lái xe của ngành công an cấp còn thời hạn sử dụng (bản chính).
b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Thời hạn giải quyết Không quá 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.
Đối tượng thực hiện Cá nhân
Cơ quan thực hiện a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông vận tải Tuyên Quang;
b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không có;
c) Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giao thông vận tải Tuyên Quang;
d) Cơ quan phối hợp: Không có.
Kết quả thực hiện Giấy phép lái xe.
Lệ phí 135.000 đồng/1 lần cấp đối với giấy phép lái xe bằng vật liệu PET.
Mẫu đơn, mẫu tờ khai

Đơn đề nghị đổi Giấy phép lái xe.

Yêu cầu

- Giấy phép lái xe do ngành công an cấp sau ngày 31/7/1995 còn thời hạn sử dụng.
- Khi đến đổi GPLX phải xuất trình giấy phép lái xe, giấy chứng minh nhân dân còn thời hạn sử dụng (đối với hồ sơ đổi Giấy phép lái xe mô tô do ngành công an cấp trước ngày 01/8/1995 bị hỏng) và xuất trình Quyết định ra khỏi ngành hoặc nghỉ hưu của cấp có thẩm quyền, giấy chứng minh nhân dân còn thời hạn sử dụng (đối với hồ sơ đổi Giấy phép lái xe do ngành Công an cấp từ ngày 01/8/1995) để đối chiếu.

Cơ sở pháp lý

- Luật Giao thông đường bộ năm 2008;

- Thông tư số 58/2015/TT-BGTVT ngày 20/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ;

- Thông tư số 76/2004/TT-BTC ngày 29/7/2004 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực giao thông đường bộ;

- Thông tư số 73/2012/TT-BTC ngày 14/5/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 76/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực giao thông đường bộ;