Cấp Chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ cho người điều khiển xe máy chuyên dùng

Thủ tục:

Cấp Chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ cho người điều khiển xe máy chuyên dùng

Lĩnh vực Đường bộ
Trình tự thực hiện

a) Nộp hồ sơ TTHC:
Cá nhân nộp hồ sơ dự học tại cơ sở được phép bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ.
b) Giải quyết TTHC:
- Cơ sở đào tạo tiếp nhận hồ sơ, lập báo cáo kèm theo danh sách trích ngang gửi Sở Giao thông vận tải.
- Cơ sở đào tạo tổ chức bồi dưỡng kiến thức pháp luật theo nội dung chương trình quy định; tổ chức kiểm tra và cấp chứng chỉ cho người đạt yêu cầu.

Cách thức thực hiện Trực tiếp tại Sở Giao thông Vận tải tỉnh Tuyên Quang (Đường 17/8, TP Tuyên Quang)
Thành phần, số lượng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ:
- Đơn đề nghị dự học bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ theo mẫu;
- Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu (bản photocopy);
- 03 ảnh mầu cỡ 2 x3, chụp không quá 6 tháng, kiểu chứng minh nhân dân.
b) Số lượng hồ sơ:    01(bộ)

Thời hạn giải quyết 05 ngày làm việc, kể từ ngày đạt kết quả kiểm tra.
Đối tượng thực hiện Cá nhân
Cơ quan thực hiện a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cơ sở đào tạo bồi dưỡng kiến thức pháp luật;
b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không có;
c) Cơ quan trực tiếp thực hiện: Cơ sở đào tạo bồi dưỡng kiến thức pháp luật;
d) Cơ quan phối hợp: Không có.
Kết quả thực hiện Chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ.
Lệ phí Mức thu học phí: 100.000 đồng /người/cho một khóa học.
Mẫu đơn, mẫu tờ khai

Đơn đề nghị dự học bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ.

Yêu cầu

- Là công dân Việt Nam hoặc người nước ngoài cư trú hợp pháp tại Việt Nam; và
- Đủ 18 tuổi trở lên.

Cơ sở pháp lý

- Luật Giao thông đường bộ năm 2008;

- Thông tư số 06/2011/TT - BGTVT ngày 07/03/2011 của Bộ GTVT quy định về bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ cho người điều khiển xe máy chuyên dùng tham gia giao thông đường bộ;

- Thông tư số 72/2011/TTLT-BTC-BTVT ngày 27/5/2011 liên tịch giữa Bộ Tài chính và Bộ GTVT hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính đào tạo lái xe cơ giới đường bộ.