Cấp lại Giấy phép đào tạo lái xe các hạng A1, A2, A3 và A4.

Thủ tục:

Cấp lại Giấy phép đào tạo lái xe các hạng A1, A2, A3 và A4.

Lĩnh vực Đào tạo và Sát hạch lái xe
Trình tự thực hiện

a) Nộp hồ sơ TTHC:
Trước khi Giấy phép đào tạo lái xe hết hạn 15 ngày, cơ sở đào tạo nộp hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy phép đào tạo lái xe các hạng A1, A2, A3 và A4 đến Sở Giao thông vận tải.
b) Giải quyết TTHC:
- Sở Giao thông vận tải tiếp nhận hồ sơ. Trong thời gian không quá 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, Sở Giao thông vận tải tổ chức kiểm tra thực tế cơ sở đào tạo và lập biên bản kiểm tra.
- Trong thời gian không quá 05 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc kiểm tra, Sở Giao thông vận tải cấp lại giấy phép đào tạo lái xe cho cơ sở đào tạo. Trường hợp không cấp giấy phép phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Cách thức thực hiện Trực tiếp tại Sở Giao thông Vận tải tỉnh Tuyên Quang (Đường 17/8, TP Tuyên Quang) hoặc qua đường bưu chính hoặc bằng các hình thức phù hợp khác.
Thành phần, số lượng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ:
- Công văn kèm Báo cáo đề nghị cấp lại Giấy phép đào tạo lái xe theo mẫu;
- Bản sao Giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe (chỉ bổ sung những nội dung thay đổi so với lần cấp phép gần nhất);
- Bản sao Giấy đăng ký xe của xe tập lái đối với các hạng A3, A4 (chỉ bổ sung những nội dung thay đổi.
b) Số lượng hồ sơ:    01(bộ)

Thời hạn giải quyết Trong thời gian không quá 05 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc kiểm tra.
Đối tượng thực hiện Các tổ chức, cá nhân .......
Cơ quan thực hiện a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông vận tải;
b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không có;
c) Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giao thông vận tải;
d) Cơ quan phối hợp: Không có.
Kết quả thực hiện Giấy phép đào tạo lái xe
Lệ phí Không
Mẫu đơn, mẫu tờ khai

Báo cáo đề nghị cấp Giấy phép đào tạo lái xe.

Yêu cầu

Phải có đủ điều kiện quy định tại Điều 5 của Thông tư số 58/2015/TT-BGTVT ngày 20/10/2015 của Bộ trưởng Bộ GTVT

Cơ sở pháp lý

- Luật Giao thông đường bộ năm 2008;

- Thông tư số 58/2015/TT-BGTVT ngày 20/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ;