Cấp Giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe

Thủ tục:

Cấp Giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe

Lĩnh vực Đào tạo và Sát hạch lái xe
Trình tự thực hiện

a) Nộp hồ sơ TTHC:
Cá nhân hoặc cơ sở đào tạo nộp đơn đề nghị, hồ sơ, danh sách giáo viên đề nghị cấp Giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe đến Sở Giao thông Vận tải.
b) Giải quyết TTHC:
- Sở Giao thông vận tải tiếp nhận hồ sơ cá nhân và danh sách do cơ sở đào tạo lập; kiểm tra, đánh giá, tổ chức tập huấn. Trường hợp cá nhân không đủ điều kiện tập huấn sẽ trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
- Sở Giao thông vận tải thực hiện cấp Giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe đối với cá nhân đạt kết quả tập huấn và vào sổ theo dõi theo mẫu quy định
 

Cách thức thực hiện Nộp trực tiếp cấp giấy chứng nhận hoặc qua đường bưu chính hoặc bằng hình thức phù hợp khác.
Thành phần, số lượng hồ sơ

a) Điều kiện, thành phần hồ sơ:
- Đơn đề nghị theo mẫu số 15a (đối với cá nhân), 15b (đối với tổ chức)
- Bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên hoặc chứng chỉ kỹ năng nghề để dạy trình độ sơ cấp (bản sao kèm bản chính để đối chiếu hoặc bản sao có chứng thực);
- Giấy phép lái xe còn thời hạn sử dụng (bản sao kèm bản chính để đối chiếu hoặc bản sao có chứng thực);
- Chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm (bản sao kèm bản chính để đối chiếu hoặc bản sao có chứng thực);
- Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ sở y tế có thẩm quyền cấp theo quy định;
- 01 ảnh màu cỡ 3 cm x 4 cm nền màu xanh, kiểu thẻ căn cước, được chụp trong thời gian không quá 06 tháng.
- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
 

Thời hạn giải quyết Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày đạt kết quả kiểm tra.
Đối tượng thực hiện Cá nhân
Cơ quan thực hiện a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở GTVT Tuyên Quang.
c) Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở GTVT Tuyên Quang.
d) Cơ quan phối hợp: Không có.
 
Kết quả thực hiện - Giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe.
- Thời hạn của Giấy chứng nhận giáo viên thực hành lái xe là 05 năm.
 
Lệ phí Không có
Mẫu đơn, mẫu tờ khai

- Đơn đề nghị tập huấn, cấp Giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe .

DANH SÁCH GIÁO VIÊN ĐỀ NGHỊ ĐƯỢC TẬP HUẤN, CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN GIÁO VIÊN DẠY THỰC HÀNH LÁI XE

Yêu cầu

Cá nhân phải dự tập huấn và kiểm tra đạt yêu cầu theo quy định.

Cơ sở pháp lý

- Luật Giao thông đường bộ năm 2008;

- Thông tư số 58/2015/TT-BGTVT ngày 20/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ;

- Nghị định 65/2016/NĐ-Cp ngày 01/7/2016 quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo lái xe ô tô và dịch vụ sát hạch lái xe