Cấp Giấy phép xe tập lái

Thủ tục:

Cấp Giấy phép xe tập lái

Lĩnh vực Giao thông
Trình tự thực hiện

a) Nộp hồ sơ TTHC:
Tổ chức gửi danh sách kèm theo hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép xe tập lái trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Sở Giao thông vận tải Tuyên Quang để xét duyệt, cấp giấy phép.
b) Giải quyết TTHC:
Sở Giao thông vận tải tiếp nhận hồ sơ, tổ chức kiểm tra, căn cứ kết quả kiểm tra cấp Giấy phép xe tập lái cho tổ chức đề nghị cấp Giấy phép xe tập lái tại thời điểm kiểm tra. Trường hợp không cấp Giấy phép sẽ trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
 

Cách thức thực hiện Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu chính.
Thành phần, số lượng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ:
- Danh sách xe đề nghị cấp giấy phép xe tập lái theo mẫu 13a.
- Giấy đăng ký xe (bản sao kèm bản chính để đối chiếu hoặc bản sao có chứng thực).
b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
 

Thời hạn giải quyết Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.
Đối tượng thực hiện Tổ chức.
Cơ quan thực hiện a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông vận tải Tuyên Quang;
c) Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở GTVT Tuyên Quang;
d) Cơ quan phối hợp: Không có.
 
Kết quả thực hiện Giấy phép xe tập lái. (Thời hạn Giấy phép xe tập lái: Tương ứng với thời hạn lưu hành của xe tập lái.)
Lệ phí 30.000 Đồng/ lần / phương tiện
Mẫu đơn, mẫu tờ khai

Danh sách xe đề nghị cấp Giấy phép xe tập lái.

Yêu cầu

- Là cơ sở đào tạo lái xe do cơ quan có thẩm quyền thành lập;
- Xe tập lái phải đủ tiêu chuẩn theo quy định.
 

Cơ sở pháp lý

- Luật Giao thông đường bộ năm 2008;

- Thông tư số 58/2015/TT-BGTVT ngày 20/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ;

- Nghị định 65/2016/NĐ-Cp ngày 01/7/2016 quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo lái xe ô tô và dịch vụ sát hạch lái xe

- Thông tư số 76/2004/TT-BTC ngày 29/4/2004 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực giao thông đường bộ;

- Thông tư số 73/2012/TT-BTC ngày 14/5/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 76/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực giao thông đường bộ