Tổng số gửi đi: 237 | Tổng số nhận về: 289 .Tính đến ngày 10/21/2019
STT Tên đơn vị Gửi đi Đã nhận Tổng số
1Ban QLDA nâng cấp tỉnh lộ ADB - WB243458
2Ban Quản lý Dự án giao thông152338
3Bến xe khách thành phố Tuyên Quang000
4Đoạn Quản lý và sửa chữa đường bộ000
5Trung tâm Đăng kiểm phương tiện giao thông vận tải000
6Trung tâm Dạy nghề sát hạch lái xe5470124
7Văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh000
8Văn phòng Sở000
9Phòng Quản lý Vận tải142135
10Phòng Kế hoạch Tài chính000
11Phòng Quản lý chất lượng công trình giao thông101222
12Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông000
13Phòng Quản lý Vận tải, phương tiện và người lái234568
14Phòng An toàn giao thông6550115
15Thanh tra giao thông vận tải323466