Thông báo triệu tập thí sinh dự kiểm tra, sát hạch tiếp nhận công chức vào làm công chức Sở Giao thông vận tải

Thứ Sáu, 10/9/2021 - 14:56 Đã xem: 573

Thông báo số 113/TB-SGTVT ngày 10/9/2021, về việc triệu tập thí sinh dự kiểm tra, sát hạch tiếp nhận công chức vào làm công chức Sở Giao thông vận tải

File đính kèm: Kích chuột để tài về
Xem tin theo ngày:   / /