Số - ký hiệu: 1613/QĐ-UBND Ngày ban hành: 28/12/2018
Thể loại văn bản: Quyết định Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Tuyên Quang
Lĩnh vực: Quản lý nhà nước
Trích yếu: Công bố danh mục TTHC thực hiện tiếp nhận và trả kết quả tại bộ phận 1 cửa; Danh mục TTHC tiếp nhận trực tuyến trên Cổng dịch vụ công của tỉnh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở Giao thông Vận tải tỉnh Tuyên Quang
File văn bản: Xem trực tuyến
File văn bản: