Đại hội Đảng bộ Sở Giao thông Vận tải Tuyên Quang lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025  

Sáng ngày 20/5/2020, Tại Phòng họp tầng 2, Trung tâm hội nghị tỉnh, Đại hội Đảng bộ Sở Giao thông Vận tải Tuyên Quang lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025 đã diễn ra thành công tốt đẹp. Đại hội là sự kiện chính trị quan trọng của ngành Giao thông vận tải tỉnh...

 
 
 

HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

 

CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH & TUYÊN TRUYỀN PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

 

BIỂN ĐẢO VIỆT NAM