Thông báo công khai danh sách công chức đủ điều kiện nâng bậc lương thường xuyên và nâng phụ cấp thâm niên nghề

Thứ Năm, 3/8/2023 - 14:10 Đã xem: 140

Thông báo công khai danh sách công chức đủ điều kiện nâng bậc lương thường xuyên và nâng phụ cấp thâm niên nghề

File đính kèm: Kích chuột để tài về
Xem tin theo ngày:   / /