Thông báo biểu trưng (logo) của các doanh nghiệp vận tải hành khách bằng xe taxi

Thứ Bảy, 23/11/2019 - 22:56 Đã xem: 257

Thông báo số 95/TB-SGTVT ngày 13/8/2018 của Sở Giao thông vận tải Tuyên Quang thông báo về việc biểu trưng (logo) của các doanh nghiệp vận tải hành khách bằng xe taxi.

File đính kèm: Kích chuột để tài về

CÁC TIN ĐÃ ĐĂNG

Tổng số: 27 | Trang: 1 trên tổng số 3 trang  
Xem tin theo ngày:   / /