Quyết định số 355/QĐ-UBND ngày 23/4/2021 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung và thay thế lĩnh vực đường thủy nội địa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải tỉnh Tuyên Quang

Thứ Hai, 24/5/2021 - 08:57 Đã xem: 833

Quyết định số 355/QĐ-UBND ngày 23/4/2021

http://sogiaothongvantai.tuyenquang.gov.vn/Vanban/20215249737_6547.pdf

File đính kèm: Kích chuột để tài về
Xem tin theo ngày:   / /