Cấp lại Giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe

Nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu chính

Thủ tục:

Cấp lại Giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe

Lĩnh vực Đào tạo và Sát hạch lái xe
Trình tự thực hiện a) Nộp hồ sơ TTHC:
Cá nhân hoặc cơ sở đào tạo nộp hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe đến Sở Giao thông Vận tải theo mẫu 16a, 16b.
b) Giải quyết TTHC:
- Sở Giao thông vận tải tiếp nhận hồ sơ cá nhân hoặc danh sách do cơ sở đào tạo lập; kiểm tra, tổ chức tập huấn. Trường hợp cá nhân không đủ điều kiện tập huấn sẽ trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
- Sở Giao thông vận tải cấp lại Giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe và vào sổ theo dõi theo quy định.
Cách thức thực hiện Nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu chính
Thành phần, số lượng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ:
- Đơn đề nghị theo mẫu 16a (đối với cá nhân), 16b (đối với tổ chức);
- Giấy phép lái xe còn thời hạn sử dụng (bản sao kèm bản chính để đối chiếu hoặc bản sao có chứng thực);
- Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ sở y tế có thẩm quyền cấp theo quy định;
- 01 ảnh màu cỡ 3 x 4 cm nền màu xanh, kiểu thẻ căn cước, được chụp trong thời hạn không quá 06 tháng.
 

Thời hạn giải quyết Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện Cá nhân, tổ chức
Cơ quan thực hiện a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông Vận tải Tuyên Quang.
b) Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giao thông Vận tải Tuyên Quang.
d) Cơ quan phối hợp: Không có.
Kết quả thực hiện Giấy Chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe
Lệ phí Không
Mẫu đơn, mẫu tờ khai

Đơn đề nghị tập huấn, cấp Giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe

DANH SÁCH GIÁO VIÊN ĐỀ NGHỊ ĐƯỢC TẬP HUẤN, CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN GIÁO VIÊN DẠY THỰC HÀNH LÁI XE

Yêu cầu

Hồ sơ đề nghị đảm bảo theo quy định

Cơ sở pháp lý

- Luật Giao thông đường bộ năm 2008;

- Thông tư số 58/2015/TT-BGTVT ngày 20/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ;

- Nghị định 65/2016/NĐ-Cp ngày 01/7/2016 quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo lái xe ô tô và dịch vụ sát hạch lái xe