Cấp lại Giấy phép xe tập lái

Thủ tục:

Cấp lại Giấy phép xe tập lái

Lĩnh vực Đào tạo và Sát hạch lái xe
Trình tự thực hiện

a) Nộp hồ sơ TTHC:
Khi Giấy phép xe tập lái hết hạn hoặc bổ sung xe tập lái, Cơ sở đào tạo nộp hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy phép xe tập lái đến Sở Giao thông Vận tải Tuyên Quang để xét duyệt, cấp lại giấy phép.
b) Giải quyết TTHC:
Sở Giao thông vận tải Tuyên Quang tiếp nhận hồ sơ, căn cứ kết quả kiểm tra cấp lại Giấy phép xe tập lái cho cơ sở đào tạo. Trường hợp không cấp lại Giấy phép sẽ trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
 

Cách thức thực hiện Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu chính
Thành phần, số lượng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ:
- Danh sách xe đề nghị cấp giấy phép xe tập lái theo mẫu 13b.
- Giấy đăng ký xe (bản sao kèm bản chính để đối chiếu hoặc bản sao có chứng thực).
b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
 

Thời hạn giải quyết Sau 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định
Đối tượng thực hiện Tổ chức
Cơ quan thực hiện a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông vận tải Tuyên Quang;
b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông Vận tải Tuyên Quang
d) Cơ quan phối hợp: Không có.
 
Kết quả thực hiện Giấy phép xe tập lái
Lệ phí Lệ phí: 30.000 đồng/lần/phương tiện.
Mẫu đơn, mẫu tờ khai

Danh sách xe đề nghị cấp Giấy phép xe tập lái.

Yêu cầu

- Là cơ sở đào tạo lái xe do cơ quan có thẩm quyền thành lập;
- Xe tập lái phải đủ tiêu chuẩn theo quy định.

Cơ sở pháp lý

- Luật Giao thông đường bộ năm 2008;

- Thông tư số 58/2015/TT-BGTVT ngày 20/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ;

- Nghị định 65/2016/NĐ-Cp ngày 01/7/2016 quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo lái xe ô tô và dịch vụ sát hạch lái xe

- Thông tư số 76/2004/TT-BTC ngày 29/4/2004 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực giao thông đường bộ;

- Thông tư số 73/2012/TT-BTC ngày 14/5/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 76/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực giao thông đường bộ